Allmän marinhistoria

Allmän marinhistoria

Utvecklingen under 1970- och första delen av 80-talet präglades av en fortsatt strävan att upprätthålla militär maktbalans mellan Väst- och Östblocken genom att vidmakthålla stora kärnvapenarsenaler och stora konventionella styrkor. Rädslan för konsekvenserna av ett kärnvapenkrig gjorde att de konventionella styrkorna tillmättes en allt större...