Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem i Marina ingenjörsföreningen

Är du något av;
  • mariningenjör, försvarsmaktsingenjör eller försvarsingenjör,
  • teknisk officer eller teknisk specialistofficer,
  • civil ingenjör som är eller har varit aktiv inom det marina verksamhetsområdet,
  • marin aspirant/kadett med teknisk inriktning, eller
  • person med uttalat intresse för föreningens verksamhet.
Då ska du söka medlemskap i vår Marina ingenjörsförening där du i kamratlig samvaro delar och främjar umgänget mellan dessa grupper.
I din ansökan berättar du:
  • om din profession,
  • dina intressen inom det marina verksamhetsområdet och
  • varför du önskar medlemskap.
Ansökan sänds till: info@ming.nu
Efter beredning i styrelsen sänds underlag till dig så att du kan bli registrerad medlem.Välkommen till Marina ingenjörsföreningen, SÖK NU!

Bli Försvarsingenjör i Marinen

Arbetsuppgifter

Rollen som mariningenjör kan se ut på olika sätt, beroende på vad du är intresserad av och i vilket skede av din karriär du befinner dig. Här beskriver vi några av dem rollerna.


Fartygsingenjör

Din karriär som mariningenjör börjar oftast på ett förband i en teknisk befattning. Det kan vara som fartygsingenjör i en besättning på ett fartyg. I den rollen är du högst ansvarig för all teknisk tjänst ombord. Det innefattar allt från fartygets motor och ventilationssystem till strömförsörjning, radar och vapensystem. Du kommer även att planera och följa upp det tekniska arbetet.
Du kommer att delta i övningar och möjligen delta i internationella operationer.


Utvecklingsingenjör

Utvecklingsingenjör kan du arbeta som vid exempelvis Sjöstridsskolan. Som utvecklingsingenjör fokuserar du på nya tekniska system, där din roll är att kravställa systemen.
Om Försvarsmakten exempelvis ska köpa in nya stridsbåtar, arbetar du med att förklara för Försvarets materielverk (FMV) vilka krav har vi på våra tekniska system för att de ska veta vad som ska köpas in.


Teknikledare

Som teknikledare fokuserar du på tekniskt vidmakthållande, alltså hur vi ser till att vår utrustning fungerar över tiden. Du är ansvarig för ett system som du tar fram underhållsplaner för och ser över hur det uppgraderas.
Ett fartyg består av många olika system, ofta integrerade med varandra. Om något behöver uppgraderas kan det påverka de andra integrerade systemen. Din arbetsuppgift är att se över vad som påverkas och hur, för att i slutändan ta fram en lösning. Du tänker alltid ett steg längre när något nytt ska implementeras.


Materielområdesansvarig

I framtiden kan du arbeta materielområdesansvarig. Det innebär att du ansvarar för samtliga system på en viss fartygstyp.
Vidare i karriären kan du komma att arbeta vid marinstaben, på högkvarteret eller på FMV.

Bli företagsmedlem

Vill ditt företag bli medlem som organisation?

Kontakta oss!