Om oss

Kamratföreningen för professionell och social sammanhållning

Verksamhetsidé

Marina ingenjörsföreningen (MIngF) skall genom medlemmarnas aktiva arbete skapa goda förutsättningar för medlemmarnas professionella och sociala sammanhållning.
Vem kan bli medlem?
Aktiv, förtidsavgången eller pensionerad mariningenjör, yrkesofficer inom marinen med motsvarande teknisk inriktning, aspirant som antagits till mariningenjörsutbildning, samt annan ingenjör med ett uttalat intresse för föreningens verksamhet.
Föreningens verksamhetsområden

Föreningen skall...

...verka sammanhållande för skilda grupper av mariningenjörer, och genom olika aktiviteter sammanföra sina medlemmar till kamratlig samvaro utom tjänsten för att därigenom främja umgänget mellan dessa grupper.

...väcka och föra debatt i mariningenjörsaktuella frågor genom diskussionskvällar och föredrag.

...erbjuda fadderskap och mentorskap för unga mariningenjörer och mariningenjörselever.

...erbjuda stöd till Högkvarteret vid arrangemang och genomförande av mariningenjörsriksdagar.

...söka bevara och vårda mariningenjörernas traditioner och historiska arv genom bl a uppvaktningar mm.