Vapen

Vapen

I samprojekt med de danska och norska marinerna, vilka tidigare köpt torped 61, vidareutvecklades torpeden till torped 613 och försågs med målsökare, datoriserad styrning av torpedfunktionerna samt dubbelriktad dataöverföring via styrtråden. Det givande samarbetet kom till stånd mycket genom insatser av chefen för CTV Åke Tidlund, tidigare...

Under andra världskriget genomfördes en kraftig utbyggnad av kustartilleriet. För det fasta artilleriet användes äldre fartygspjäser placerade i kassematter eller torn. Efter kriget stod det klart att den taktiska bilden hade förändrats. Faktorer såsom hotet från ABC-vapen, attackflygets utveckling och radarns tillkomst ställde nya krav.

På KMF uppdrag utvecklade Karlskrona örlogsvarv en 53 cm torped i jagar- och ubåtsversion. År 1926 anmälde man att serietillverkning kunde inledas. Projektledare vid torpeddepartementet i Karlskrona var ming Sven Ljungberg med ingenjören Gustav Lundin som närmaste man. Ljungberg blev senare chef för KMF torpedtekniska byrå. Torpedprojektet blev...