Övervattensfartyg

Övervattensfartyg

Minfartyget Älvsnabben närmade sig, efter 40 års tjänst, obönhörligt åldersstrecket. En brist på mineringskapacitet förutsågs uppstå omkring 1980 när även flera jagare och fregatter med stor mineringskapacitet planerades utgå. I 1975 års försvarsbeslut ingick därför anskaffning av ytterligare ett minfartyg, beställningsbemyndigande fanns från...

Så sent som 1939 hade Karlskrona örlogsvarv byggt minsveparna Arholma och Landsort. När riksdagen anvisat medel för de tolv större minsveparna, uppdrog KMF därför åt Karlskrona örlogsvarv att anskaffa all materiel som erfordrades för byggandet. Åt örlogsvarvet uppdrogs även att svara för erforderliga kontakter med industrikommissionen. Härför...