Mariningenjören

Mariningenjören

Mdir Harry Hallberg avgick 1981 med pension. Han efterträddes av mdir Olof Bergelin både som CMIngK och som chef för fartygsavdelningen vid FMV. Bergelin kvarstod som CMIngK till 1987. Han efterträddes då som kårchef av mdir Nils Svahn. Denne kvarstod till sin pensionering 1992 då mdir Robert Nordqvist tog vid. Befattningen hade då sedan 1990...

Personalkårchef fram till 1966 var Ivar Oldenburg, som efterträddes av Bernt Wallin. Denne gick dock redan 1968 till civil verksamhet. Han blev den siste som förordnades som MÖD. Han efterträddes av Harry Hallberg. Hans benämning som personalkårchef blev Chefen för Mariningenjörkåren (CMIngK).

Mariningenjörkåren var organiserad enligt 1906 års organisation. Den leddes av en marinöverdirektör (MÖD). Harald Qvistgaard efterträdde 1942 Yngve Schoerner som MÖD. Qvistgaards förordnande varade formellt till 1954 men han blev tjänstledig för annat uppdrag 1947. Under tjänstledigheten 1947-54 tjänstgjorde som tf MÖD först Ture Zetterström...