Ubåtar

Ubåtar

Minfartyget Älvsnabben närmade sig, efter 40 års tjänst, obönhörligt åldersstrecket. En brist på mineringskapacitet förutsågs uppstå omkring 1980 när även flera jagare och fregatter med stor mineringskapacitet planerades utgå. I 1975 års försvarsbeslut ingick därför anskaffning av ytterligare ett minfartyg, beställningsbemyndigande fanns från...

Hajentypen var den första svenska ubåtsserien, som konstruerades och byggdes efter kriget. Konstruktionen byggde på projektutkast från Swenzéns tid i början av 40-talet, som kontinuerligt överarbetats. Inflytandet från tysk ubåtsteknik påverkade många konstruktionslösningar. Bidragande härtill var den genomgripande analys som genomförts av den...