MingF bakgrund

Klicka på rubriken nedan för att läsa mer.

Föreningen startade 1998-11-20 med en interimsstyrelse som lade fram förslag till stadgar vilka blev antagna vid sammanträde 1999-05-06. Namnet på föreningen blev Mariningenjörsföreningen (MingF).