Vårmöte 2023

24.05.2023

Vårsammanträde 2023 M/S Segelkronan 2023-05-24

17:00 BIO

17:30 Möte

19:00 Middag

Föredrag Prel Föredrag: YSF, Erik Idberger