Bli en av oss

Bli en av oss

Bli medlem i Marina ingenjörsföreningen

Är du något av;
  • mariningenjör, försvarsmaktsingenjör eller försvarsingenjör,
  • teknisk officer eller teknisk specialistofficer,
  • civil ingenjör som är eller har varit aktiv inom det marina verksamhetsområdet,
  • marin aspirant/kadett med teknisk inriktning, eller
  • person med uttalat intresse för föreningens verksamhet.
Då ska du söka medlemskap i vår Marina ingenjörsförening där du i kamratlig samvaro delar och främjar umgänget mellan dessa grupper.
I din ansökan berättar du:
  • om din profession,
  • dina intressen inom det marina verksamhetsområdet och
  • varför du önskar medlemskap.
Ansökan sänds till: info@ming.nu
Efter beredning i styrelsen sänds underlag till dig så att du kan bli registrerad medlem.


Välkommen till Marina ingenjörsföreningen, SÖK NU!

Bli Försvarsingenjör i Marinen