Marina Ingenjörsföreningen

En kamratförening för dig med intresse för marin teknik och örlogsverksamhet