4-klubbars

01.11.2023

Ubåtsjaktklubben planerar för att arrangera ett 4-klubbarsmöte i november. Datum och plats är ännu ej bestämt.

Föredrag: Ryska ubåtsoperationer mot Sverige och i Norden,
Nils-Ove Jansson

Mer information kommer längre fram.